Trực tuyến Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng BAI Alternative Investor Conference

24 Tháng Tư 2023 - 26 Tháng Tư 2023
Ứng dụng di động sự kiện
Tải xuống ứng dụng di động và quét mã QR ở trên để truy cập sự kiện thông qua ứng dụng
Về sự kiện
BAI Alternative Investor Conference (AIC) Industry and Commerce (IHK) Frankfurt-date information about the speakers on the program and to our sponsors, please visit www.ai-conference.com. There is also the possibility to register. We look forward to seeing you at the conference and answer any questions you may have.
Địa điểm
Địa chỉ: Frankfurt am Main, Đức