Trực tuyến Chăm sóc sức khỏe, Dược phẩm Austropharm

13 Tháng Tư 2023 - 15 Tháng Tư 2023
Ứng dụng di động sự kiện
Tải xuống ứng dụng di động và quét mã QR ở trên để truy cập sự kiện thông qua ứng dụng
Về sự kiện
Trade Fair for pharmaceutical products. Medical preparations  Medications           Cosmetic products     Diagnostic equipment           Reagents         Laboratory technique    Software Transporting and logistic           Delivery of medications        Specialized literature       Financial services                
Địa điểm
Địa chỉ: Viên, Áo