Ứng dụng di động sự kiện
Tải xuống ứng dụng di động và quét mã QR ở trên để truy cập sự kiện thông qua ứng dụng
Về sự kiện
Trade Fair for pharmaceutical products.
 • Medical preparations 
 • Medications          
 • Cosmetic products    
 • Diagnostic equipment          
 • Reagents        
 • Laboratory technique   
 • Software
 • Transporting and logistic          
 • Delivery of medications       
 • Specialized literature      
 • Financial services                
Địa điểm
Địa chỉ: Vienna, Áo